Regulamin i Polityka Prywatności biletkup24.pl

§1
Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Dalgowit sp. z o.o., 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 NIP 5833289317, REGON 369614822, który jest również Administratorem Państwa danych.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku
złożenia przez Kupującego zamówienia on-line i uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą.
3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego .
5. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
9. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia przez kupującego.

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, sprzedający przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
2. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w Kasie biletowej.
3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
4. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu czternastu dni roboczych od momentu zakupu biletów, na adres email: reklamacje@biletkup24.pl
5. W przypadku, gdy koncert zostanie przeniesiony z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji biletów w ciągu czternastu dni roboczych od momentu otrzymania informacji o przeniesionym koncercie.
§3
Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
Dane te są przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). oraz z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
4. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

§4
Pliki Cookie

1. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
2. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika.
Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną biletkup24.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

§5
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.